Tartalomkezelő Rendszerek - 1. rész: a CMS története

A honlapok tartalmának kezelésére és megjelenítésére szolgáló Tartalomkezelő Rendszerek (CMS - Content Management System) felépítésének és működésének bemutatása a saját fejlesztésű Tartalomkezelő Rendszerünkön keresztül.

Az internet "hőskorában" a honlapok minden egyes oldalát egyedileg szerkesztett, önálló HTML fájlként készítettek el.

Egy napjainkban egyszerűnek tűnő változtatást ( pl.: új oldal hozzáadása a menüpontokhoz) minden egyes oldalon egyedileg kellett elvégezni.

A honlapok kiszolgálást biztosító web-szerverek már a korai időszakban is rendelkeztek olyan alapvető feladatokat ellátó programozási felületekkel, amelyek a szakemberek számára lehetővé tettek bizonyos automatizálási folyamatok kialakítását, azonban ezek használata komoly programozási ismereteket igényelt, nem is beszélve a rosszul kiadott parancsok visszavonhatatlan következményeiről.

Az ismétlődő oldalelemek megjelenítésére először a HTML nyelvben bevezetett keretek (frame-k) biztosítottak némi rugalmasságot, azonban az egyes keretek közötti kommunikáció csak nehezen volt megvalósítható.  

Egy egységes, szerver oldali script nyelv, a PHP megjelenésével az ismétlődő elemeket (pl. a navigációt biztosító főmenüt) már "csatolni" lehetett a HTML fájlokhoz, így a módosításokat egy fájlban, egyszer kellett csak elvégezni. A PHP script segítségével az előre definiált (konstans) értékek, mint például a cégnév, vagy az email cím szintén megjeleníthetőek voltak, így csökkentve az esetleges módosításokra fordítandó időt.

Az igazi áttörést az ingyenes adatbázisok (pl.: mySQL) megjelenése és az adatbázis-kezelő függvények PHP nyelvbe történő integrálása jelentette.  Ettől a pillanattól kezdve az egyes oldalak tartalma már nem különálló HTML fájlként, hanem egy PHP script-en belül, az adatbázisból kiolvasva, dinamikusan kerültek megjelenítésre.  Az interneten még napjainkban is találkozunk hasonló hivatkozásokkal: /index.php?page_id=421 

Az első Tartalomkezelő rendszerek ekkor még nem álltak másból, mint egy megjelenítő PHP szkriptből (index.php) és - jobb esetben - egy adminisztrációs felületből, ahol az oldal alapvető adatait (pl: az oldal címét) és tartalmát lehetett szerkeszteni. Természetesen a tartalomban szereplő HTML elemek ( linkek, fejlécek, képek,táblázatok stb.) szerkesztéséhez továbbra is szükség volt HTML nyelv készség szintű ismeretére.

A klies oldali szkriptek ( javascript, JQuery) elterjedésével elérhetővé válltak olyan javascript plugin-ok (FCKEditor, TinyMCE) amelyek megbízható módon biztosították a HTML kódok honlapon történő szerkesztését.

Az internet elérhetőség sebességének növekedése, valamint a stíluslapokra vonatkozó szabványok (CSS2.1, CSS3), és végül az új HTML szabvány (HTML5) bevezetésével a weboldalak megjelenése drámaian megváltozott. Nagyobb képek, animációk, effektek, megjelenítést segítő CSS keretrendszerek (pl.: Twitter Bootstrap) az adott oldalak sajátosságainak megfelelően szükségessé tették a megjelenítő PHP scriptek fejlesztését.

A tartalomkezelő rendszerek felépítések ekkor már két jól elkülöníthető feladatcsoport köré csoportosult:

  • BACKEND  - a tartalmak adminisztrálást biztosító rendszer,
  • és a FRONTEND - az oldal megjelenítést biztosító rendszer. 

A tartalomkezelő rendszer felépítésének részletes  bemutatására a következő cikkünkben kerül sor.